David Maria SASSOLI David Maria SASSOLI
David Maria SASSOLI
Италия

Роден : , Firenze

Починал :

9-ти парламентарен мандат David Maria SASSOLI

Политически групи

  • 02-07-2019 / 11-01-2022 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 / 11-01-2022 : Partito Democratico (Италия)

Председател

  • 03-07-2019 / 11-01-2022 : Европейски парламент
  • 03-07-2019 / 11-01-2022 : Бюро на Европейския парламент
  • 03-07-2019 / 11-01-2022 : Председателски съвет

Председател

  • 21-10-2019 / 11-01-2022 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

членове

  • 26-09-2019 / 11-01-2022 : Съвет на председателите на делегации

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Други парламентарни дейности

Индивидуални предложения за резолюции

В съответствие с член 143 от Правилника за дейността на ЕП всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Тези предложения за резолюция изразяват позицията на внеслия ги член на Парламента. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение дали да предприеме действия във връзка с предложението за резолюция и ако случаят е такъв, коя да бъде приложимата процедура. Когато комисия реши да предприеме действия във връзка с предложение за резолюция, по-подробна информация се публикува на тази страница, под въпросната резолюция. Член 143

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.