Dominique RIQUET Dominique RIQUET
Dominique RIQUET

група „Renew Europe“

Заместник-председател

Франция - Mouvement Radical Social-Libéral (Франция)

Роден : , Valenciennes

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Dominique RIQUET

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Funding of the Great Green Wall EN

02-06-2021 E-002921/2021 Комисията

Chinese industrial espionage in the European Union EN

31-05-2021 E-002862/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Положението на децата в южен Алжир

19-03-2021 E-001520/2021 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Duty-free sales and the Channel Tunnel EN

16-12-2020 P-006882/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg