John Stuart
AGNEW

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат John Stuart AGNEW

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа EN

01-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-01(1-039-0000)