John Stuart AGNEW John Stuart AGNEW
John Stuart AGNEW
Обединено кралство

Роден : , Norwich

7-ми парламентарен мандат John Stuart AGNEW

Политически групи

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

Заместник

  • 05-04-2011 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

The value of oxo-biodegradable plastic EN

12-02-2014 E-001549/2014 Комисията

Closure of NORMAPME EN

12-07-2013 E-008598/2013 Комисията

Benefits of NORMAPME EN

12-07-2013 E-008597/2013 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.