Sandra KALNIETE : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка