Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Wien

9-ти парламентарен мандат Evelyn REGNER

Политически групи

 • 02-07-2019 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Председател

 • 10-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник-председател

 • 12-10-2020 ... : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

членове

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 10-07-2019 ... : Съвет на председателите на комисии

Заместник

 • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико
 • 14-09-2020 ... : Подкомисия по данъчните въпроси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg