Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Wien

Начална страница Evelyn REGNER

Заместник-председател

PE
Европейски парламент
Отговорности като заместник-председател:

  •   Седмица на равенството между половете
  • Награда LUX – Европейска филмова награда на публиката
  • Корпоративна социална отговорност
  •   Връзки с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет
  •   Група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, член
  •   Комисия по присъждането на Наградата за европейски гражданин, член
  • Замества председателя по отношение на контактите със социалните партньори (заедно със заместник-председателя Пападимулис)
  •   Замества председателя по отношение на Международната организация на труда (МОТ)
  • Замества председателя по отношение на многостранните органи (които не са свързани със сигурността), включително ООН – Жени и Комисията за положението на жените
  • Замества председателя по отношение на Азия и Океания (заедно със заместник-председателя Йотен и заместник-председателя Хаутала)

Заместник-председател

DSAS
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Член

BURO
Бюро на Европейския парламент
ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
D-BR
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
FISC
Подкомисия по данъчните въпроси
D-MX
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико

Последни дейности

Междуинституционален орган за етични стандарти (разискване) EN

25-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-25(4-006-0000)
Участие в пленарните заседания

Междуинституционален орган за етични стандарти (разискване) EN

25-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-25(4-028-0000)
Участие в пленарните заседания

Реформи и преглед на политиките преди разширяването (разискване) EN

25-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-25(4-030-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
14E259
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex