Guy
VERHOFSTADT

Предложения за резолюции - 7-ми парламентарен мандат Guy VERHOFSTADT

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

11-09-2013 RC-B7-0413/2013