Sonia
ALFANO

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Sonia ALFANO

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Web tax EN

24-04-2014 E-005455/2014 Комисията

Infringement procedure 2010/4227 EN

24-04-2014 E-005454/2014 Комисията

Traffic on Commission websites EN

23-04-2014 E-005438/2014 Комисията

Racehorses and slaughter EN

10-03-2014 E-002817/2014 Комисията