Sonia
ALFANO

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Sonia ALFANO

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа IT

04-02-2013 P7_CRE-REV(2013)02-04(1-024-000)