Antonello ANTINORO Antonello ANTINORO
Antonello ANTINORO
Италия

Роден : , Palermo

7-ми парламентарен мандат Antonello ANTINORO

Политически групи

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Италия)

членове

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

Заместник

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно интегрираната морска политика - оценка на напредъка и новите предизвикателства

19-07-2010 PECH_AD(2010)442865 PE442.865v02-00 PECH
Antonello ANTINORO

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.