Андрей КОВАЧЕВ Андрей КОВАЧЕВ
Андрей КОВАЧЕВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Заместник-председател

България - ГЕРБ (България)

Роден : , Sofia

Начална страница Andrey KOVATCHEV

Член

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
INTA
Комисия по международна търговия
DROI
Подкомисия по правата на човека
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Последни дейности

Работна програма на Комисията за 2021 г. (разискване) EN

20-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-20(2-126-0000)
Участие в пленарните заседания

Работна програма на Комисията за 2021 г. (разискване) EN

20-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-20(2-205-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg