Ева МАЙДЕЛ Ева МАЙДЕЛ
Ева МАЙДЕЛ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - ГЕРБ (България)

Роден : , Sofia

Начална страница Eva MAYDELL

Заместник-председател

D-JP
Делегация за връзки с Япония

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
AIDA
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg