Charalampos
ANGOURAKIS

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Charalampos ANGOURAKIS

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г.

18-12-2012 REGI_AD(2012)500413 PE500.413v02-00 REGI
Mojca KLEVA KEKUŠ

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС

06-02-2012 REGI_AD(2012)478364 PE478.364v02-00 REGI
Giommaria UGGIAS