Charalampos
ANGOURAKIS

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Charalampos ANGOURAKIS

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11