Членове на Европейския парламент

Европейският парламент се състои от 720 членове, избрани в 27-те държави – членки на разширения Европейски съюз. членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок от 5 години.

Търсете членове на ЕП по държава

Испания (Канарски острови)
Франция (Френски отвъдморски департаменти и територии)
Португалия (Мадейра, Азорски острови)
image/svg+xml Ирландия Малта Белгия Люксембург Португалия Швеция Хърватия България Кипър Австрия Чехия Дания Унгария Полша Словакия Словения Германия Естония Финландия Латвия Литва Румъния Нидерландия Италия Гърция Франция Испания

Потърсете вашия член на ЕП

719 членове

Показване на списъка

За депутатите

Всяка държава решава относно формата на изборите, но тя трябва да гарантира равенство на половете и тайно гласуване. Изборите за ЕП са с пропорционално представителство. Възрастта за гласуване е 16 години в Австрия, Белгия, Германия и Малта, 17 години в Гърция и 18 години в останалите държави членки. Местата се разпределят въз основа на броя на населението на всяка държава членка. Повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност. Членовете на ЕП разделят своето време между своите избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на заседания на комисии и политически групи. Редът и условията за членовете на ЕП са определени в Статута от 2009 г.