Please fill this field
Petri SARVAMAA Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Finsko - Kansallinen Kokoomus (Finsko)

Datum narození : ,

Úvodní stránka Petri SARVAMAA

Místopředseda

CONT
Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Člen

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník

BUDG
Rozpočtový výbor
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Poslední činnosti

Vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU (rozprava) EN

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-095-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

ZPRÁVA o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU

01-07-2021 A9-0226/2021 PE693.668v02-00 BUDG CONT
Zprávy - jako zpravodaj(ka)
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Stav právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení o podmíněnosti 2020/2092 (rozprava) EN

09-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-09(3-091-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg