Eric ANDRIEU : Životopis 

Původní znění : FR 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 24/02/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1979 : střední škola: maturitní zkouška typ D
 • 1985 : vyšší odborná škola: státní diplom umožňující výkon povolání sociokulturního poradce (DEFA)
 • 1986 : vyšší odborná škola: Středomořský agronomický institut (IAM)

Profesní dráha 

 • 1986-1988 : referent pro rozvoj sousedních obcí
 • 1989-1990 : výzkumný pracovník
 • 1991-1993 : referent pro spolupráci sousedních obcí
 • 1994-2006 : konzultant v oblasti místního rozvoje

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 2005-2014 : první tajemník Socialistické strany (PS) pro departement Aude
 • 2009-... : člen celostátního vedení a celostátního předsednictva Socialistické strany
Funkce v orgánech místní samosprávy  
 • 1995-2014 : starosta (1995–2012) a poté (2012–2014) člen zastupitelstva obce Villerouge-Termenès
 • 1990-2012 : předseda (1990–2000), poté (2000–2012) člen zastupitelstva sdružení obcí z oblasti horského masivu Mouthoumet
Funkce v orgánech regionální správy  
 • 1988-2004 : člen zastupitelstva / místopředseda zastupitelstva departementu Aude (1994–2004)
 • 2004-... : člen zastupitelstva / místopředseda zastupitelstva regionu Languedoc Roussillon (2004–2010 a od r. 2014)

Ostatní činnosti 

 • 1999-2012 : předseda sdružení Pays Corbières Minervois
 • 2010-2012 : předseda místní akční skupiny pro oblast Corbières Minervois
 • 1998-2008 : předseda francouzského Svazu subjektů a struktur místního rozvoje(UNADEL)
 • 2008-... : jednatel svazu UNADEL

Ocenění a vyznamenání 

 • Řád za zásluhy v zemědělství

Kontakt