Claudette
ABELA BALDACCHINO

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období Claudette ABELA BALDACCHINO

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k síti SOLVIT

17-12-2013 EMPL_AD(2013)519559 PE519.559v02-00 EMPL
Martin KASTLER