Claudette
ABELA BALDACCHINO

Parlamentní otázky - 7. volební období Claudette ABELA BALDACCHINO

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Gender and SMEs EN

23-04-2014 E-005284/2014 Komise

Gender and drugs EN

23-04-2014 E-005283/2014 Komise

Melanoma EN

23-04-2014 E-005282/2014 Komise

Gender crime EN

11-04-2014 E-004569/2014 Komise

Girls' rights EN

07-04-2014 E-004309/2014 Komise

Child marriage EN

07-04-2014 E-004307/2014 Komise