Claudette
ABELA BALDACCHINO

Příspěvky při rozpravách v plénu - 7. volební období Claudette ABELA BALDACCHINO

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Přeprava odpadů (A7-0069/2014 - Bart Staes) EN

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4-172-000)

Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (B7-0365/2014) EN

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4-189-000)