Please fill this field
Claudette ABELA BALDACCHINO Claudette ABELA BALDACCHINO
Claudette ABELA BALDACCHINO
Malta

Datum narození : ,

7. volební období Claudette ABELA BALDACCHINO

Politické skupiny

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Poslanci

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Náhradnice

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k síti SOLVIT

17-12-2013 EMPL_AD(2013)519559 PE519.559v02-00 EMPL
Martin KASTLER

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji s vysokou mírou výskytu nepřenosných nemocí na ostrovech

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Nevzato v potaz
Claudette ABELA BALDACCHINO Nuno TEIXEIRA Pavel POC François ALFONSI Christel SCHALDEMOSE Antigoni PAPADOPOULOU Nessa CHILDERS Susy DE MARTINI Marisa MATIAS Francesca BARRACCIU Antonyia PARVANOVA
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 61 - 14-04-2014

Písemné prohlášení o boji s rakovinou prostaty v Evropské unii

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Nevzato v potaz
Pavel POC Alojz PETERLE Nessa CHILDERS Seán KELLY Heinz K. BECKER Claudette ABELA BALDACCHINO Minodora CLIVETI Edit HERCZOG Sirpa PIETIKÄINEN Bart STAES Susy DE MARTINI Piotr BORYS Fiona HALL Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Danuta JAZŁOWIECKA Csaba SÓGOR
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 162 - 14-04-2014

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.