Please fill this field
Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

skupina Renew Europe

Člen

Estonsko - Eesti Reformierakond (Estonsko)

Datum narození : , Tartu

Úvodní stránka Andrus ANSIP

Místopředseda

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Člen

PETI
Petiční výbor
AIDA
Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku
DPAP
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

Náhradník

ITRE
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
D-IL
Delegace pro vztahy s Izraelem
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Poslední činnosti

OPINION on competition policy – annual report 2020 EN

24-02-2021 IMCO_AD(2021)660385 PE660.385v02-00 IMCO
Stanoviska - jako navrhovatel(ka)
Andrus ANSIP

Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci (B9-0109/2021) ET

11-02-2021
Písemná vysvětlení hlasování

Tuumaohutus on üks Euroopa Liidu peamisi prioriteete nii liidu piires kui ka laiemalt. Astravetsi tuumaelektrijaam asub 50 km kaugusel Vilniusest (Leedu) ja lähedal teistelegi ELi riikidele, nagu Poola, Läti ja Eesti. Euroopa Parlament nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud teeksid vastupidavustesti protsessis täielikku koostööd ENSREGiga, sealhulgas vaataksid ametlikult läbi Valgevene riikliku tegevuskava ja rakendaksid seda kiiresti. Toetan resolutsiooni.

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (B9-0113/2021, B9-0114/2021) ET

11-02-2021
Písemná vysvětlení hlasování

Resolutsioon toonitab, et COVID-19 sotsiaalne ja majanduslik mõju puudutab ebaproportsionaalselt suures ulatuses naisi ja tütarlapsi, süvendab praegust soolist ebavõrdsust ja ähvardab senised saavutused tühistada. ÜRO naiste õiguste agentuuri (UN Women) hinnangul tõukab pandeemia kogu maailmas vaesuspiirist allapoole 47 miljonit naist ja tütarlast, mis suurendab vaesuses elavate naiste koguarvu 435 miljonini. Samal ajal kasvab hüppeliselt sooline vägivald ning naised kaotavad tööd ja elatist kiiremini, kuna nad on rohkem mõjutatud majandussektoritest, mida pandeemia raskemini tabas. Euroopa Parlament peab kiiduväärseks, et komisjon võttis endale Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegias kohustuse võidelda soolise vägivalla vastu, ning kordab oma üleskutset, et EL viiks lõpule Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise võimalikult suures ulatuses ning propageeriks selle ratifitseerimist ja rakendamist kõigis liikmesriikides. Toetan resolutsiooni.

Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Na platformě EP NEWSHUB

What Estonia did to beat AstraZeneca 'hesitancy'? Estonia has begun inoculating frontline workers including teachers, police officers and members of the armed forces ahead of schedule. https://t.co/gzBAV5gP6H 

RT @beuc: "These are harsh times for consumers but when this pandemic is over and people start travelling again, they’ll still want to roam like at home." said our @MoniqueGoyens on the @EU_Commission's decision to extend current roaming rules beyond 2022. https://t.co/LXEeub2eTT  https://t.co/3VFbErxgVN 

As the vaccination campaign accelerates, Angela Merkel wants to vaccinate 9.5 million Germans a week. https://t.co/3oMRSjUCfn 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg