Andrus ANSIP : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Situace ve Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) ET  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt