Please fill this field
Alfred SANT Alfred SANT
Alfred SANT

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Malta - Partit Laburista (Malta)

Datum narození : , Sliema

8. volební období Alfred SANT

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Laburista (Malta)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

13-12-2018 ECON_AD(2018)628583 PE628.583v02-00 ECON
Ralph PACKET

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace

Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) EN

17-04-2019

It is obvious that the EU should be fully prepared for the different possible scenarios describing future relations between the United Kingdom and the EU. Not least from the budgetary side of things.
The contingency measures contemplated in this document are particularly important to minimise the damage that would ensue if a no deal scenario prevails.
Problems would go beyond those arising from a possible budget shortfall when and if the UK’s payments into the 2019 budget dry up.
Just as importantly, there would be problems for private individuals and corporate entities established in the UK and currently benefiting from EU funding. They need to maintain their eligibility for such funding the case of a no-deal.
The same applies for non-UK based persons who have entered into funding projects involving UK entities.
The text provides ways and means by which deleterious consequences are contained and compensated for.
It sends a strong signal that the EU is prepared to stand four square with commitments it has made to interested parties in terms of the relationship sustained over the years with the UK.
For the above reasons, I voted in favour of giving Parliament’s consent to this Commission proposal.

Prevence šíření teroristického obsahu online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EN

17-04-2019

I have voted in favour of this report, dealing with the dissemination of terrorist content online.
Europe has been facing an evolving terrorist threat over the past years.
According to a report by the High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (May 2018), internet featured in almost every 2017 attack. It is being used to disseminate instructions before attacks and to spread propaganda before and after attacks. Terrorist groups recruit many members online.
This text aims at reducing extremist content online by providing for duties of care to be applied by any hosting service providers in the EU while taking action against such content. Member States will need to ensure that competent authorities have sufficient capability and resources to enforce the removal orders. The report endorses cooperation among the national authorities, to avoid duplicating work and interference with ongoing investigations.
I welcome these consultation and cooperation procedures between the competent national authorities that take into account special circumstances for a removal order affecting the fundamental interests of a Member State.
Finally, feasibility of the delay for the removal of objectionable content on small platforms has been questioned. However, at no moment, should any fine tuning of measures being undertaken give the impression that we are being soft on terrorism.

Kapitálové požadavky (směrnice) (A8-0243/2018 - Peter Simon) EN

16-04-2019

After more than two years of work on the banking reform, we have finally reached the final stage with the EP plenary session’s approval of the compromise agreements reached with the Council and the Commission on the Capital Requirements Regulation and Directive.
I voted in favour of the compromise agreements because I believe that the new rules strike the right balance between the enhancing of the prudential requirement framework without adding excessive burden for banks.
In particular, I welcome the inclusion of the Malta Development Bank in the list of banks excluded from the application of these capital requirements.
The Malta Development Bank was created after the adoption of the initial Commission proposal and therefore it was not included in the text.
The application of these capital requirements to the Malta Development Bank would have had a counterproductive effect on its activities, due to unnecessary administrative burden and additional cost.
The compromise text reached by the EU Institutions makes sure that the Malta Development Bank receives the same treatment as the other National Promotional Banks in Europe.
In this way it will be able to fulfil its primary socio-economic objectives of public interest by supporting investments in Malta.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Nevzato v potaz
Jonás FERNÁNDEZ Pablo ZALBA BIDEGAIN Silvia COSTA Antonio TAJANI Ramón JÁUREGUI ATONDO Jean-Marie CAVADA Dimitrios PAPADIMOULIS Karima DELLI Alain LAMASSOURE Jo LEINEN Molly SCOTT CATO Svetoslav Hristov MALINOV Mercedes BRESSO Enrique CALVET CHAMBON Barbara MATERA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR José Manuel FERNANDES Neena GILL Santiago FISAS AYXELÀ Hugues BAYET Alfred SANT Renato SORU Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017

Písemné prohlášení o „válce o ryby“ a bezpečnosti rybářů

12-09-2016 P8_DCL(2016)0092 Nevzato v potaz
Michela GIUFFRIDA Andrea COZZOLINO Neoklis SYLIKIOTIS Nicola CAPUTO Alfred SANT Raffaele FITTO Marlene MIZZI Takis HADJIGEORGIOU Theodoros ZAGORAKIS Roberta METSOLA Patricija ŠULIN
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 38 - 13-12-2016

Písemné prohlášení o nařízení týkajícím se širokopásmového připojení

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Nevzato v potaz
Michela GIUFFRIDA Andrea COZZOLINO Stefano MAULLU Salvatore CICU Alfred SANT Raffaele FITTO Marlene MIZZI Takis HADJIGEORGIOU Theodoros ZAGORAKIS Eric ANDRIEU Patricija ŠULIN
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 63 - 13-12-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg