Please fill this field
Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Nezařazení poslanci

Itálie - Movimento 5 Stelle (Itálie)

Datum narození : ,

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Fabio Massimo CASTALDO

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Killings of LGBTI people in Iraq – follow-up EN

13-10-2020 E-005588/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

The release of Narges Mohammadi and the impact of COVID-19 on Iranian prisoners EN

23-07-2020 E-004382/2020 Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg