Please fill this field
Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Nezařazení poslanci

Itálie - Movimento 5 Stelle (Itálie)

8. volební období Isabella ADINOLFI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itálie)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 11-02-2015 / 07-06-2016 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 24-06-2016 / 24-01-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro právní záležitosti

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto per fissare la posizione del Parlamento in vista dei futuri negoziati riguardanti questa assai importante direttiva. Poiché non si sono prese in considerazione in maniera soddisfacente le richieste dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water, né si è registrato alcun miglioramento sulle PFAS, ho votato contro.

Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

Non avendo riscontrato particolari criticità in relazione a tale atto legislativo il mio voto è stato positivo.

Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto volto a confermare l'accordo raggiunto in trilogo. Pur non essendo totalmente soddisfatti dell'accordo, questo nondimeno rappresenta un piccolo miglioramento dello status quo e pertanto ho votato a favore.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Nevzato v potaz
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o podpoře evropské kultury

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Nevzato v potaz
Maite PAGAZAURTUNDÚA Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Yana TOOM Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ María Teresa GIMÉNEZ BARBAT
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 86 - 28-07-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o ochraně evropských moří před chemickými a konvenčními zbraněmi

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Nevzato v potaz
Ivan JAKOVČIĆ Reinhard BÜTIKOFER Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Kaja KALLAS Davor ŠKRLEC Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Enrico GASBARRA Isabella ADINOLFI Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Igor ŠOLTES Franc BOGOVIČ
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 89 - 06-01-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg