Please fill this field
Piernicola PEDICINI Piernicola PEDICINI
Piernicola PEDICINI

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Člen

Itálie - Independent (Itálie)

Datum narození : , Benevento

Životopis Piernicola PEDICINI

Původní znění : IT


Životopis   (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)

Aktualizováno: 03/03/2015

Vzdělání (kvalifikace a diplomy)

 • 2007-2007 : vysoká škola, lékařská fakulta: certifikovaný znalec v oblasti radiační ochrany (III. stupně)
 • 2002-2006 : vysoká škola, lékařská fakulta: odborník v oboru lékařská fyzika (čtyřleté postgraduální specializační studium)
 • 1998-1998 : vysoká škola, přírodní vědy: vysokoškolský diplom v oboru teoretická fyzika, Univerzita Federika II. v Neapoli

Profesní dráha

 • 07/01/2008-... : vedoucí pracovník ve zdravotnictví, výzkumný ústav vědeckého charakteru, regionální onkologická nemocnice v Rioneru in Vulture (provincie Potenza) (veřejné služby)
 • 01/01/2009-... : vedoucí dohledu nad radiační ochranou a bezpečností přístrojů využívajících nukleární magnetickou rezonanci pro účely oddělení radioterapie, radiodiagnostické oddělení a oddělení nukleární medicíny, regionální onkologická nemocnice v Rioneru in Vulture (provincie Potenza) (veřejné služby)
 • 01/01/2012-... : pracovník odpovědný za bezpečnost laserových přístrojů, regionální onkologická nemocnice v Rioneru in Vulture (provincie Potenza) (veřejné služby)
 • 01/01/2012-... : vedoucí dohledu nad radiační ochranou u radioterapeutických přístrojů využívaných při operacích, regionální onkologická nemocnice v Rioneru in Vulture (provincie Potenza) (veřejné služby)
 • 01/01/2012-... : pracovník odpovědný za ochranu před nekoherentním optickým zářením z umělých zdrojů, regionální onkologická nemocnice v Rioneru in Vulture (provincie Potenza) (veřejné služby)
 • 2011-2011 : výzkumný pracovník Evropského onkologického institutu: radiobiologické propojení radioterapií s léky cílené molekulární léčby (ostatní)
 • 2007-2007 : radiologický fyzik a koordinátor, obor lékařské fyziky, komplexní radioterapeutické oddělení, nemocnice Cardinale Ascalesi, Neapol (ostatní)
 • 2007-2007 : radiologický fyzik, obor lékařské fyziky, Fakultní nemocnice při 2. neapolské univerzitě (ostatní)
 • 2006-2006 : radiologický fyzik, obor lékařské fyziky, pečovatelské zařízení (ostatní)
 • 2004-2004 : výzkumný pracovník, Národní institut pro nukleární fyziku (INFN): vývoj urychlovače protonů (CRFQ) pro klinické využití (Univerzita Federika II. v Neapoli a Brookhaven National Laboratory uptown, New York) (ostatní)
 • 2000-2000 : výzkumný pracovník, Centro Sviluppo Tecnologie s.r.l., projekty aplikovaného výzkumu v souladu s celostátními kolektivními pracovními smlouvami, chemik v oboru aplikované chemie, malé a střední podniky, úroveň D (ostatní)
 • 1999-1999 : výzkumný pracovník, skupina C.R.E.A. s.a.s. (výzkumné centrum v odvětví stavebnictví a životního prostředí), národní výzkumný program II pod záštitou Ministerstva pro vysoké školství, vědecký výzkum a technologie (ostatní)

Ostatní činnosti

 • 2014-2014 : seznam publikovaných vědeckých statí na internetové stránce: www.pubmed.com

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg