Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Slovensko - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)

Datum narození : , Považská Bystrica

Úvodní stránka Ivan ŠTEFANEC

Člen

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
D-JP
Delegace pro vztahy s Japonskem

Náhradník

ITRE
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
DROI
Podvýbor pro lidská práva
D-UA
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
DACP
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění OAKTS–EU
DAFR
Delegace v Parlamentním shromáždění Afrika–EU

Poslední činnosti

Postupné zavádění databáze Eudamed, povinnost informovat o přerušení dodávek a přechodná ustanovení pro určité diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (C9-0010/2024) SK

25-04-2024
Písemná vysvětlení hlasování

Postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačná povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro Tento návrh sa zaoberá dvomi naliehavými otázkami. Po prvé je jeho cieľom ďalej predĺžiť prechodné obdobie pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na účely zmiernenia rizika nedostatku týchto výrobkov, najmä vysokorizikových diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro , ktoré sa používajú napríklad na testovanie infekcií krvi alebo orgánov od darcov alebo na určovanie krvnej skupiny pri transfúziách. Po druhé je cieľom návrhu umožniť postupné zavádzanie elektronických systémov integrovaných do Európskej databázy zdravotníckych pomôcok, ktoré sú dokončené.

Interinstitucionální orgán pro etické normy (A9-0181/2024 - Daniel Freund) SK

25-04-2024
Písemná vysvětlení hlasování

Parlament prijal dohodu, ktorá umožňuje vypracovanie prísnych spoločných etických noriem a výmenu najlepších postupov, ako aj preskúmanie jednotlivých prípadov nezávislými expertmi na žiadosť inštitúcie alebo poradného orgánu, ktorý je zmluvnou stranou dohody, v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením ich členov.

Odhad výdajů a příjmů na rozpočtový rok 2025 – oddíl I – Evropský parlament (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) SK

25-04-2024
Písemná vysvětlení hlasování

Parlament schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2025.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex