Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Švédsko - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Datum narození : , Brännkyrka

Úvodní stránka Jytte GUTELAND

Členka

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
D-IR
Delegace pro vztahy s Íránem

Náhradnice

AFET
Výbor pro zahraniční věci
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Poslední činnosti

Volba členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa) SV

03-05-2022
Písemná vysvětlení hlasování

. – Vi socialdemokrater valde att rösta emot betänkandet om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet. Betänkandet innehåller tyvärr många mycket långgående förslag som vi inte stödjer. Det handlar om förslaget om att införa en EU-omfattande valkrets, det vill säga transnationella listor, och att medborgarna ska ha rätt att rösta på en kommissionsordförande i ett system med toppkandidater via de gemensamma EU-listorna. Vi ifrågasätter starkt att införandet av en gemensam valkrets skulle vara rätt väg att gå för att öka den demokratiska legitimiteten i unionens beslutsprocess.
Dessutom valde vi att avstå i voteringen om de förslag som rör obligatoriska varvade listor, alltså växelvis kvinnliga och manliga kandidater på listan, eller kvoter. För oss socialdemokrater är jämställdheten oerhört viktig och för oss är det självklart med varvade listor sedan mycket lång tid tillbaka men vi vänder oss emot att med lagstiftning reglera och påverka partiinterna processer och partiernas nomineringsordningar.
Då dessa förslag, tillsammans med andra långtgående förslag som att inrätta en europeisk valmyndighet och att lagstiftningen fastställer att varje unionsmedborgare från 16 år ska ha rösträtt i val till Europaparlamentet, dock utan att det ska påverka befintliga konstitutionella ordningar, antogs av Europaparlamentet så valde vi att rösta emot betänkandet.”

Komisař EU pro dobré životní podmínky zvířat

28-04-2022 O-000016/2022 Komise
Otázky k ústnímu zodpovězení

Provádění opatření v oblasti výchovy k občanství (A9-0060/2022 - Domènec Ruiz Devesa) SV

06-04-2022
Písemná vysvětlení hlasování

. – Vi socialdemokrater valde att avstå i voteringen om betänkandet om genomförande av insatser för medborgautbildning. Betänkandet lyfter fram många bra saker som syftar till att stärka medborgarutbildningen inom EU och vi välkomnar särskilt de skrivningar som betonar vikten av ett livslångtlärande. Samtidigt finns det flera mycket långtgående förslag i betänkandet som vi inte stödjer. Det handlar bland annat om att Europaparlamentet anser att delade befogenheter på utbildningsområdet bör införas inom EU liksom att Europaparlamentet vill inrätta en ny permanent struktur inom EU som ska ansvara för att skapa synergier på europeisk nivå inom medborgarutbildning och förvalta de EU-resurser som finns inom detta område. Ett annat oerhört märkligt förslag är uppmaning till kommissionen om att överväga möjligheten att stödja upprättandet av ett EU-monument i varje kommun i medlemsstaterna för att ge medborgarna en visuell symbol för den europeiska integrationen. Vi valde att aktiv rösta emot dessa förslag under voteringen men då dessa saker kvarstår i betänkandet valde vi att avstå i slutvoteringen om betänkandet.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Na platformě EP NEWSHUB

I urge my colleagues in the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy to vote today on our alt. compromises on the EU Emissions Trading Scheme. It is crucial that we strengthen our climate ambition through the EU's most important legislation. #climate #eu

RT @WWFEU: @emmawiesner @micha_bloss @peterliese @JytteGuteland @silviamodig @CANEurope @CarbonMrktWatch @sandbag_eu @e3g @Green_Europe

Jag uppmanar mina kollegor i miljöutskottet att idag rösta på våra kompromisser för EUs utsläppshandel, ETS. För klimatet är det avgörande att vi stärker klimatambitionen genom EUs viktigaste lagstiftning. #klimat #eu

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G253
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex