Please fill this field
Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Členka

Švédsko - Vänsterpartiet (Švédsko)

Datum narození : , Göteborg

Úvodní stránka Malin BJÖRK

Členka

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
D-BR
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
DCAS
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
DLAT
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradnice

LIBE
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
DMER
Delegace pro vztahy s Mercosurem
D-ZA
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Poslední činnosti

Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) SV

07-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Jag röstade nej till rapporten. Den representerar en fortsättning av EU:s nuvarande handelspolitik, vilken saknar tillräcklig koppling till klimat och miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, och demokrati. Vänsterpartiet vill se en internationell handelspolitik och avtal, internationella handelsavtal, men vi tar avstånd från alla former av specialdomstolar som ger storföretagen rätt att stämma stater (inte tvärtom!) för utebliven vinst. Dessa domstolar är ett hot mot demokratin och undergräver det regleringsutrymme som lagstiftare måste ha för att kunna stå upp för miljö, klimat, arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet kräver också att klimat- och miljö kapitel ska vara bindande i EU:s handelsavtal.

Evropský právní rámec pro klima (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) SV

07-10-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Jag röstade Ja till EU-parlamentets förhandlingsposition om EU:s klimatlag. Vänsterpartiet hade lagt förslag på ett högre mål för utsläppsminskningar till 2030 (70%) eftersom vi ser att det är detta som krävs om vi ska skynda på klimatomställningen i EU som helhet. Vi är därför besvikna att EP landade på endast 60%. Dock är detta utsläppsmål utan kolsänkor vilket är positivt, och målen i Klimatlagen föreslås bli bindande också för varje medlemsland och inte bara på EU nivå. Vi välkomnar också bra skrivningar om en klimat expertpanel samt krav på en växhusgasbudget (koldioxidbudget). Slutligen är det av oerhörd betydelse att EU nu får en ny klimatlag som kan styra andra delar av politiken så att vi lever upp till Parisavtalet. Vänsterpartiet kommer i förhandlingarna fortsätta arbeta för att den ska bli så kraftfull som möjligt.

Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Na platformě EP NEWSHUB

5/5 ytterst ansvarig för Frontex är @vonderleyen och @YlvaJohansson . Det är dags att kalla upp Executive Director, se till att öppna utredningar kring alla olagligheter. Och inte en krona till bör går till #Frontex !

4/5 En undrar ju vad #Frontex gör där överhuvudtaget förutom att segla runt stora båtar med high-tech utrustning!? Skulle vara intressant att veta vad de kostar och istället lägga pengarna på att organisera ett värdigt mottagande och finansiera de länder som tar emot flyktingar!

3/5 När jag var på Lesbos i september förnekade #FRONTEX ansvarige blankt. De har alltså en styrka på 600 på plats, flygplan, drönare, båtar osv - men de hade inte sett någonting! Men nu ligger bevisen på bordet som visar att de ljög oss rakt upp i ansiktet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg