Please fill this field
Eva KAILI Eva KAILI
Eva KAILI

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Řecko - Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Řecko)

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Eva KAILI

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg