Please fill this field
Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Člen

Litva - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Ignalina

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Bronis ROPĖ

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO Starý kontinent stárne: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

STANOVISKO Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021.

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg