Please fill this field
Jiří PAYNE Jiří PAYNE
Jiří PAYNE
Česko

Datum narození : , Praha

8. volební období Jiří PAYNE

Politické skupiny

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen

Národní strany

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Strana svobodných občanů (Česko)

Poslanci

  • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník

  • 06-03-2018 / 23-04-2018 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
  • 21-03-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
  • 24-04-2018 / 13-06-2018 : Podvýbor pro lidská práva

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.