Please fill this field
Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Bulharsko - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Datum narození : , Dubnitsa

Úvodní stránka Asim ADEMOV

Člen

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
DMAG
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
PETI
Petiční výbor
D-RS
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Poslední činnosti

Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) BG

19-06-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Подкрепих изменението на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделските стопани в отговор на пандемията, причинена от COVID-19, като необходима допълнителна стъпка за ефективна и навременна помощ на европейските фермери с оглед запазване на дейността им през периода на кризата.
Извънредната подкрепа по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР), предоставя на държавите членки още един инструмент за финансова помощ на най-уязвимите и засегнати земеделски стопани и преработвателни МСП от хранително-вкусовия сектор. Прилагането на извънредната мярка в България се очаква да обхване голяма част от засегнатите над 33 000 малки и средни по размер стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците, животновъдство и специфичното за България производство на маслодайна роза.
С одобрението на по-висок бюджет по извънредната мярка COVID-19 - до 2 % от средствата по ПРСР, от Европейския парламент ясно заявихме, че европейските фермери се нуждаят от реална помощ тук и сега, за да преодолеят най-трудния период и да продължат земеделската си дейност с наличен оборотен капитал.

Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19 (rozprava) BG

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-176-0002)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg