Please fill this field
Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Člen

Bulharsko - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Datum narození : , Dubnitsa

Úvodní stránka Asim ADEMOV

Člen

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
DMAG
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
PETI
Petiční výbor
ANIT
Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy
D-RS
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Poslední činnosti

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 (pokračování rozpravy) BG

15-12-2020 P9_CRE-REV(2020)12-15(2-088-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

STANOVISKO Starý kontinent stárne: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Luke Ming FLANAGAN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg