Asim ADEMOV : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Kontakt