Please fill this field
Martin SCHIRDEWAN Martin SCHIRDEWAN
Martin SCHIRDEWAN

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Spolupředseda

Německo - DIE LINKE. (Německo)

Datum narození : , Berlin

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Martin SCHIRDEWAN

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o Aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STANOVISKO k aktu o digitálních službách a otázkách týkajících se základních práv

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

STANOVISKO k umělé inteligenci: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v případech týkajících se EU v oblasti civilního a vojenského použití a státní moci mimo působnost trestního soudnictví

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg