Please fill this field
Martin SCHIRDEWAN Martin SCHIRDEWAN
Martin SCHIRDEWAN

skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

Spolupředseda

Německo - DIE LINKE. (Německo)

Datum narození : , Berlin

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Martin SCHIRDEWAN

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg