Abir AL-SAHLANI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Irákem 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Kontakt