Please fill this field
Damian BOESELAGER Damian BOESELAGER
Damian BOESELAGER

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Člen

Německo - Volt (Německo)

Datum narození : , Frankfurt am Main

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Damian BOESELAGER

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

20-11-2020 AFCO_AL(2020)660284 PE660.284v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg