Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Belgie - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgie)

Datum narození : , Roeselare

Úvodní stránka Geert BOURGEOIS

Člen

INTA
Výbor pro mezinárodní obchod
D-UK
Delegace v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království
D-IN
Delegace pro vztahy s Indií

Náhradník

IMCO
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Poslední činnosti

Transparentnost a cílení politické reklamy (A9-0009/2023 - Sandro Gozi) NL

02-02-2023
Písemná vysvětlení hlasování

. – N-VA onthield zich over dit verslag van het EP over het voorstel voor een EU-wet over politieke reclame. De Commissie had een goede basis op tafel gelegd en N-VA steunt ten volle de doelstelling van deze wet: het beschermen van de integriteit van verkiezingen. Het is absoluut wenselijk dat er meer transparantie komt over het feit dat een boodschap politieke reclame is, van wie deze reclame komt en wie ervoor betaalt. Zo kunnen burgers informatie beter naar waarde schatten en wordt buitenlandse politieke inmenging tegengegaan. Voorts steunt N-VA de door de Commissie voorgestelde regulering van gerichte politieke reclame (‘targeting’). Deze regulering wil misbruik tegengaan van specifieke zwaktes van mensen en voorkomt filterbubbels (waarbij mensen geen tegengestelde standpunten meer te zien krijgen). N-VA betreurt evenwel dat het EP andermaal doorschiet en een onwerkbaar kader beoogt, met als uitschieter een de facto totaalverbod op gerichte politieke reclame. N-VA vindt het belangrijk doelgroepen gericht te kunnen informeren, uiteraard met respect voor de regels inzake gegevensbescherming. Verder kant N-VA zich tegen de oprichting van een Europees register voor online politieke reclame, en waarschuwt voor de idee van controle op politieke boodschappen. Dat zou haaks staan op de doelstelling het open politiek debat te vrijwaren.

Strategie EU na podporu průmyslové konkurenceschopnosti, obchodu a kvalitních pracovních míst (rozprava) NL

18-01-2023 P9_CRE-PROV(2023)01-18(3-070-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu (A9-0300/2022 - Adriana Maldonado López) NL

18-01-2023
Písemná vysvětlení hlasování

. – De N-VA delegatie heeft zich onthouden op dit verslag over een Europese aanpak van consumentenbescherming bij onlinevideospellen. Grootste struikelblok voor N-VA is de roep om een Europese geharmoniseerde aanpak voor onlinevideospellen, incl. lootboxes die dit verslag als kansspel aanmerkt. Niet alleen wordt de bevoegdheid van de lid- en deelstaten hiermee doorkruist, ook stelt het verslag extra lasten, plichten en verboden in het vooruitzicht die de economische en innovatieve kracht van de videospelsector onnodig fnuiken. Van de andere kant loochent N-VA geenszins dat onlinevideospellen bepaalde gevaren met zich meebrengen, in het bijzonder voor jongeren en kinderen. Ook kanten we ons vanzelfsprekend tegen de hyperseksualisering, discriminatie en uitbuiting van vrouwen die bij onlinevideospellen voorkomt. Een ander punt uit het verslag dat steun verdient, is de verplichting om een opt-in clausule te gebruiken wanneer aanbieders gebruik willen maken van automatische verlengingen van abonnementen in plaats van de automatische verlening als standaard te hanteren. Hiervoor is evenwel geen op zichzelf staande Europese wet voor onlinevideospellen nodig.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U019
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02039
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex