Please fill this field
Martin HLAVÁČEK Martin HLAVÁČEK
Martin HLAVÁČEK

skupina Renew Europe

Člen

Česko - ANO 2011 (Česko)

Úvodní stránka Martin HLAVÁČEK

Místopředseda

FISC
Podvýbor pro daňové záležitosti

Člen

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
D-TR
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Náhradník

ECON
Hospodářský a měnový výbor
PECH
Výbor pro rybolov
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Poslední činnosti

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly (rozprava) EN

11-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-11(1-156-0000)
Příspěvky při rozpravách v plénu

STANOVISKO k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem
Salvatore DE MEO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg