Please fill this field
Alexandr VONDRA Alexandr VONDRA
Alexandr VONDRA

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Praha

Úvodní stránka Alexandr VONDRA

Člen

ENVI
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
SEDE
Podvýbor pro bezpečnost a obranu
D-US
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
DMED
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník

LIBE
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
D-IL
Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslední činnosti

Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

08-07-2021
Písemná vysvětlení hlasování

Terčem kritiky je maďarský zákon, který zakazuje explicitní zobrazování a propagaci homosexuality a změny pohlaví ve školách, kde se učí nezletilé děti, a v televizních reklamách, k nimž mají děti přístup. Hlasoval jsem proti němu. Proč?
Za prvé, doporučuji vyčkat na aplikaci zákona v praxi. Maďarský zákon je určitě možné kritizovat, ale je formulován vágně a jeho faktický dopad, myslím, nebude vůbec takový, jak se straší. Nevěřím, že budou zakazovat rozbor literárních děl Shakespeara nebo Verlaina.
Za druhé, jediný faktický dopad zákona podle mě bude, že stát převezeme kontrolu nad tím, jak a jaké nevládní organizace se budou podílet na sexuálním vzdělávání dětí. Jednoduše řečeno – stát se chce bránit invazi nevládních organizací do škol, kde různí genderoví aktivisté malým dětem vyprávějí, že „pohlaví“ je čistě věcí jejich volby. Tím do jejich hlav zasévají jen zmatek. Výsledky vidíme leckde na Západě už teď. Nedávné výzkumy v USA ukázaly, že se k trans nyní „hlásí“ téměř každý desátý teenager. To je samozřejmě medicínsky i biologicky nesmysl.
Za třetí, školství není v kompetenci EU. Každý stát si může určit, jaký vliv má mít na nezletilé děti škola, rodina nebo třeba i nevládní organizace. Maďarská vláda argumentuje, že rodiny, resp. rodiče dětí, si takovou indoktrinaci ze strany NO nepřejí. Nedivil bych se, kdyby to tak reálně i bylo. Pak má záležitost i politický rozměr. Orbán dělá kroky, které mu doma většina lidí schvaluje, a EU – která už pomalu sedlá na stejné „kulturní války“, které paralyzují dnešní USA – se nechá vyprovokovat k reakci. Výsledkem bude jen další krok k dezintegraci EU, což je samozřejmě špatně. V rezoluci EP se to hemží odkazy na lidská práva. Maďarsko je kritizováno, že zákazem reklamy porušuje svobodu slova. To může být pravda, ale je to jen měření nestejným metrem v době, kdy dnes soudy po celé EU třeba pokutují firmy jen proto, že si na reklamu na své produkty dají holku v plavkách. Krasavice v plavkách z úřední moci NE, vášnivě se líbající homosexuálové ANO. Takhle nějak vypadá dnešní krásný nový svět.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg