Please fill this field
Alexandr VONDRA Alexandr VONDRA
Alexandr VONDRA

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen

Česko - Občanská demokratická strana (Česko)

Datum narození : , Praha

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Alexandr VONDRA

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odlonosti

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Stanovisko k systému vlastních zdrojů Evropské unie

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg