Please fill this field
Markéta GREGOROVÁ Markéta GREGOROVÁ
Markéta GREGOROVÁ

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Členka

Česko - PIRÁTI (Česko)

Datum narození : , Most

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Markéta GREGOROVÁ

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

STANOVISKO k provádění směrnice 2009/81/ES týkající se veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a směrnice 2009/43/ES týkající se transferů produktů pro obranné účely

11-12-2020 AFET_AD(2020)657437 PE657.437v02-00 AFET
Sven MIKSER

STANOVISKO k provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

STANOVISKO k přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 122 odst. 7) – Výroční zpráva za období 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

STANOVISKO k doporučení Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

STANOVISKO na téma „Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní moci mimo oblast trestního práva“

09-07-2020 AFET_AD(2020)650702 PE650.702v02-00 AFET
Urmas PAET

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Urmas PAET

STANOVISKO ke stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg