Please fill this field
Markéta GREGOROVÁ Markéta GREGOROVÁ
Markéta GREGOROVÁ

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Členka

Česko - PIRÁTI (Česko)

Datum narození : , Most

Písemná vysvětlení hlasování Markéta GREGOROVÁ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen (A9-0169/2021 - Predrag Fred Matić) EN

24-06-2021

Pirates stand firmly in support of women’s rights and we were therefore pleased to support the report on Sexual and reproductive health and rights in the EU. We deem especially important the fact that it denounces the highly restrictive abortion laws existing in some Member States and reaffirms sexual and reproductive health rights as human rights.
There is one argument in the report, which we however do not share. It is making a link between trafficking and prostitution, saying that prostitution fuels the trafficking of vulnerable women and minors. We tried to remove this text from the report in the plenary vote. The reason is that this approach completely disregards situations in which prostitution is legal. Pirates are in favour of de-criminalising and regulating sex work, with clear rules that protect the sex workers’ rights. We underline that they should always have the right and means to leave sex work and should be supported to have a real choice.

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen (B9-0113/2021, B9-0114/2021) EN

11-02-2021

This resolution highlighted many areas in which we need to make important progress in order to achieve gender equality, such as pay transparency, stepping up the fight against gender-based violence, the role of education and zero tolerance for discrimination, access to safe and legal abortion, etc.
However, it included two problematic points, which led to our abstention on the final vote. First, we do not support the introduction of binding quotas in elected bodies. We of course stand behind the full representation of women, but we doubt that quotas are the most efficient means to achieve it. On the contrary, they limit the free choice of voters and could result in discrimination vis-a-vis other groups, creating a system with no choice and not based on capabilities.
Secondly, the resolution is calling for the use of any actions to eradicate hate speech and online harassment. As much as we might fight against these phenomena, we consider the use of ‘any’ means to be disproportionate and with the risk of opening the door to solutions we strongly oppose, such as automatic filters.

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících (A9-0006/2021 - Özlem Demirel) EN

09-02-2021

Tackling in-work poverty is a critical issue and we support the majority of this report’s proposals. The reason why we abstained is the stance the report takes on prostitution, considering it a serious form of violence and exploitation. This perspective completely disregards situations in which prostitution is legal. Pirates are in favour of decriminalising and regulating sex work, with clear rules that protect the sex workers’ rights. We underline that they should always have the right and means to leave sex work and should be supported to have a real choice.
On the other hand, we wish to highlight some of the important measures advocated by the report, such as strengthening investments in digital technology in rural areas. We need more available coverage, but also quality and efficiency that can sustain new modes of work and service delivery for remote regions. This can go a long way in reducing inequalities and increasing employment, as well as investments in lifelong learning and developing the digital skills necessary for the job market.

Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) EN

25-11-2020

. ‒ The European Pirates agree that it is necessary to ensure that consumers are not exposed to unsafe products in market places, especially medial protective equipment. However, this cannot be achieved merely by increasing the responsibility of private companies and by obliging them to use automated technologies to tackle misleading practices and disinformation. Such technologies are inefficient as they make errors, leaving misleading practices online, while sometimes removing completely legitimate products. They fail to tackle disinformation or any other context-dependent speech even more often, as demonstrated by repeated mistakes made during the COVID-19 crisis.

Námitka vůči prováděcímu aktu: olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich (B9-0365/2020)

25-11-2020

Čeští Piráti v Evropském parlamentu se rozhodli zdržet u obou rezolucí volajících po přehodnocení návrhu Komise ohledně omezení používání olověné munice v mokřadech, jelikož jsou postavené na hraničních, někdy až zavádějících interpretacích textu. Piráti podporují ochranu ptactva, které na následky požití olova v mokřadech hyne, a jsme rádi, že tento návrh problém dlouhodobě řeší. Zároveň však chápeme výhrady vůči návrhu Komise: v současnosti mezinárodně uznávaná definice mokřadů je nedostatečná a mohla by způsobit komplikace. Členské země si však definici upravují dle své potřeby, pro ČR to konkrétně upravuje MŽP. Toto nařízení nenutí nově používat místo lokálních definic definici Ramsarské úmluvy. Souhlasíme tedy s výhradou, ale neobáváme se tvorby právního vakua. Zároveň chápeme obavy o presumpci neviny kvůli části o nošení olověných brokových nábojů do vzdálenosti 100 metrů od mokřadu. Komise uvádí, že je problematické prokazování používání olova v mokřadech a kolem nich, a proto navrhuje použití obráceného důkazní břemene pro případné provinilce. To vyvolává otázky, jak řádně může jedinec prokázat své úmysly. Zde bude muset nastoupit vnitrostátní úprava, která musí vyjasnit tyto nedostatky a vydat řádné efektivní a přiměřené pokyny pro všechny zúčastněné strany.

Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) EN

20-10-2020

. ‒ The European Pirates advocate new technology and see a great potential in the application of artificial intelligence, robotics and related technology from which society as a whole should benefit. We therefore support the report in defining important safeguards for the development of these technologies and a future regulatory framework, including risk assessment, security features, transparency and liability. However, it is also our job to define ethical limits for the use of new technologies. We cannot support the acceptance of remote biometric surveillance technologies used by public authorities in public spaces in this report. No safeguards can make indiscriminate mass surveillance and the chilling effect that comes with it acceptable. The report fails to clearly reject these policies and therefore we cannot support it.

Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci (A9-0178/2020 - Axel Voss) EN

20-10-2020

. ‒ The European Pirates support a future-oriented civil liability legal framework that provides confidence in the safety, reliability and consistency of AI products and services. The report provides positive points on attempting to clarify the definition of AI, calling for the inclusion of both material and immaterial harm in the scope of future legislation and introducing a high-level compensation system for victims of a high-risk AI system, without having to prove the fault (strict liability).
However, the future framework has to strike a balance between efficiently and fairly protecting potential victims of harm or damage and, at the same time provide enough levy for all types of development of new technologies. Legal certainty has to be provided also for innovation in free and open source technologies that are not commercialised, but that are often used as a basis for transformed products and services commercialised at a later stage.
Therefore, we insist on enabling all affected persons to bring forward liability claims throughout the commercial chain of producers. Thus, we oppose any vague definition of backend operators that doesn’t exclude non-commercial backend operators, and compensation provisions without limitation to the commercial chain.

Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence (A9-0176/2020 - Stéphane Séjourné) EN

20-10-2020

In order to unlock the potential of AI technologies, it is necessary to remove unnecessary legal barriers on IPR so as not to hamper innovation in the Union. Therefore, the European Pirates support the call for an impact assessment with regard to the protection of IPRs in the context of the development of AI technologies.
However, the objective should not be to add new layers of IP rights and should not call for additional protection, so that AI ‘made in Europe’ can really happen, as called for by the Commission. Furthermore, IPR protection should not be granted for AI to the detriment of open innovation and knowledge sharing. Therefore, we can’t support the report that over-emphasises the role of patent protection as the primary way to incentivise AI inventions and to promote their dissemination, as well as the key role of standard essential patents. Aggressive patent litigation by patent trolls is increasing and constitutes a threat especially for European SMEs. Finally, calling for mandatory IPR protection for creations generated by AI is not just out of the scope of the report but also disrespects the current rules of IPR.

Uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody EU–Izrael (A9-0085/2020 - Andor Deli) EN

17-06-2020

. ‒ The aviation agreement between the EU and Israel is, if seen only on its own merits, a positive step towards fair competition, better respect of labour and social standards, and protection of passenger rights. This agreement would create a regulatory framework for aviation relations between all EU Member States and Israel. We Pirates are in principle supportive of such and similar legal frameworks, because they create cooperation, allow certainty, accountability and show respect for the rule of law.
The aviation agreement does not exist in a political vacuum, however. The recently stated explicit policy aim of Prime Minister Netanyahu and his coalition partner to unilaterally annex the West Bank is a blatant violation of international law. It would break its commitments to the Palestinian people under prior peace agreements and destroy any hope of a conflict-ending deal and a two-state solution. Such a grave crime would spark violence and destabilise the entire region. Under these dangerous and disrespectful circumstances we cannot possibly give our support to any legal framework with Israel at this time. Until a time when the Israeli Government demonstrates respect for the rule of law, this agreement must remain frozen.

Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN

13-02-2020

. – We Pirates endorsed the Resolution on the Status of Women. We strive for gender equality and support many of the proposals in the resolution, such as the call to urgently conclude the ratification of the Istanbul Convention, to do more to close the gender pay and pension gap, to eliminate any gender biases in taxation systems or to include a gender perspective in the fight against climate change.
However, we voted against point v on quotas. In our opinion, quotas do not constitute the right approach and may discriminate better qualified men and women. We believe skills and knowledge are the key aspects of qualification and they do not belong exclusively to one sex or the other. Every person should have equal access to positions according to their qualification without discrimination because of their gender, age, origin, religion etc.
Instead of quotas, we stress the need to introduce other measures to enhance qualification-based representation in decision-making. To increase the participation of women therein and in the labour market in general, we advocate for gender pay transparency, investments in accessibility and affordability of childcare, suitable working environments and flexible working arrangements as some of the key preconditions.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg