Please fill this field
Kira Marie PETER-HANSEN Kira Marie PETER-HANSEN
Kira Marie PETER-HANSEN

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Členka

Dánsko - Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

Datum narození : , Frederiksberg C

Otázky k písemnému zodpovězení (včetně odpovědí) Kira Marie PETER-HANSEN

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg