Please fill this field
Attila ARA-KOVÁCS Attila ARA-KOVÁCS
Attila ARA-KOVÁCS

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Maďarsko - Demokratikus Koalíció (Maďarsko)

Datum narození : , Oradea

Úvodní stránka Attila ARA-KOVÁCS

Člen

AGRI
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
SEDE
Podvýbor pro bezpečnost a obranu
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Náhradník

AFET
Výbor pro zahraniční věci
DEEA
Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Poslední činnosti

Discrimination against LGBTQ+ citizens in Hungary EN

10-04-2020 E-002210/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

Emergency eurobonds EN

02-04-2020 E-002039/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Stanoviska - jako navrhovatel(ka)
Attila ARA-KOVÁCS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg