Carmen AVRAM : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro rybolov 

Poslední činnosti 

Situace ve Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt