Scott AINSLIE : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Poslední činnosti 

Kontakt