Please fill this field
Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Sevilla

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg