Frances FITZGERALD
Frances FITZGERALD

poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

Místopředsedkyně

Irsko - Fine Gael Party (Irsko)

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem Frances FITZGERALD

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva

30-11-2023 ECON_AD(2023)752615 PE752.615v02-00 ECON
René REPASI

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937

01-02-2023 DEVE_AD(2023)736709 PE736.709v02-00 DEVE
Pierfrancesco MAJORINO

STANOVISKO k poučení z Pandora Papers a dalších odhalení

12-12-2022 DEVE_AD(2022)736547 PE736.547v03-00 DEVE
Udo BULLMANN

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

28-03-2022 DEVE_AD(2022)704681 PE704.681v02-00 DEVE
Evin INCIR

STANOVISKO k dopadům změny klimatu na lidská práva a úloze ochránců životního prostředí v této oblasti

18-01-2021 DEVE_AD(2021)657246 PE657.246v02-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

STANOVISKO k odpovědnosti společností za škody na životním prostředí

09-12-2020 DEVE_AD(2020)658987 PE658.987v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

NÁVRH POSTOJE VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

Stanovisko k provádění nařízení Dublin III

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER - Předsedkyně

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

STANOVISKO k finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
14E254
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08017
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex